2015. július 21.

Havas Magda klinikai szakpszichológus

  • BEMUTATKOZÁS


    Havas Magda
     Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem  pszichológus diplomát 2001- ben munka- és  pályatanácsadás szakirányon, majd 2007-ben tettem  klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus  szakvizsgát. Pszichológusként részt veszek bűnügyi  munkában, végzek gyógyító és tanácsadó  tevékenységet, valamint önkéntesként tagja vagyok egy  krízisintervenciós csoportnak.

  • Pszichológusi munkámban a holisztikus szemlélet vezérel.

  • A holisztikus szemléletû gyógyítás az embert egésznek tekinti, feltételezi testének, szellemének és érzelmeinek egységét. Hiszem, hogy az emberben a testi, lelki és szellemi tényezõk szoros egységben és kölcsönhatásban mûködnek. Nem képzelhetõ el egyik változása anélkül, hogy ne hatna ki a másik két tényezõre. 
    Erre a szemléletre alapozva alkalmazom a személyközpontú pszichológiai módszert a különbözõ élethelyzeti problémák, krízisek megoldásának segítésére, valamint a „Simonton-módszert” (gyógyító képzelet) szomatikus betegségek – legfõképp rákos betegségek – gyógyításának segítésére. 
  • Ezek dinamikus interakciója zajlik, a folyamatok mind szomatopszichés, mind pedig pszichoszomatikus irányba szervezõdhetnek úgy, hogy közben a szellemi felkészültség javítja az egyén belsõ fittségét, tehát csökkenti a kedvezõtlen folyamatok ütemét és számát.

Nincsenek megjegyzések: