2018. június 8.

Müködési kártya megújítása, 5 évente esedékes!

A működési nyilvántartás megújítására irányuló kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a ciklus utolsó napjáig kell benyújtani.

Lépések:

-Formanyomtatványt a kitöltési útmutatóval együtt kitölteni, kinyomtatni vagy elektronikusan tölteni.
https://www.enkk.hu/files/2o17/szakdolgozoi_mukodesi_nyilvantartas_kerelem-171o.pdf

-Pontokat lefénymásolni, 
    100 pont az 5 éves munkaviszony által, 
    20 pont szabadon választható képzéssel és 
    30 pont a kötelező szakmacsoportos képzéssel szerzendő.

-1000 Ft-ról szóló igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló csekk fénymásolata (banki átutalás esetén megbízás fénymásolata)

A kérelem benyújtható: 
- postán, ajánlott küldeményként a 1444 Budapest, Pf. 270. címre; 
- személyesen, ügyfélfogadási időben, melynek helyéről és idejéről az ÁEEK honlapján tájékozódhat (http://www.enkk.hu). 

Az elbírálás folyamata az alábbi oldalon követhető:
https://kereso.enkk.hu/


Nincsenek megjegyzések: