2017. március 20.

ILKA rendszer

Az ilka.aeek.hu célja egységes képzési felület megteremésével gyakorlatorientált, valamint a munkaköri igényekhez igazodó oktatás szervezése és biztosítása az egészségügyi ágazat dolgozói számára a legkorszerűbb információtechnológiai fejlesztések használatához.

A Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, szolgáltatás-, képzés- és humánerő forrás-fejlesztés kiemelt projekt (TÁMOP-6.2.7.-13/1-2013-0001) keretében létrehozott portál – a továbbiakban: ILKA-rendszer – működése személyes adatok kezelését is igényli. Használata regisztrációhoz, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerinti adatkezelési beleegyező nyilatkozat megtételéhez kötött, amely nélkül az Állami Egészségügyi Ellátó Központ a képzésen való részvételt, valamint annak eredményességét nem tudná hitelesen igazolni, ezáltal a portálon nyújtott szolgáltatás sem lenne alkalmas a felhasználók elvárásainak való megfelelésre.

A projekt célja

A Projekt három részből álló átfogó célja, hogy az egészségügyi ágazat munkatársai részére váljanak hozzáférhetővé az új információ-technológiai rendszerek nyújtotta új lehetőségek és munkavégzési formák előnyei, a lakosság egészségtudatos magatartásának fejlesztése, valamint az egészségügyi ellátórendszerben való hatékonyabb lakossági eligazodás.
A projekt első kiemelt célja, egy többszintű informatikai működési folyamat-ismereti strukturált tájékoztatási és képzési rendszer kialakítása az egészségügyi ágazat dolgozóinak részére. Cél, hogy a megvalósuló képzési rendszer illeszkedjen az ágazat munkaköri struktúrájához, ezért a fejlesztés alapozásaként létrehozza az ágazati munkaköri katalógust és az arra épülő specifikus kompetencia mátrixot, majd ezek bázisán a széles spektrumú és több szintű, formális képzések rendszerét, mely rendszerhez megteremti a tudás-átadás szakértői bázisát is a képzők képzése által, akik hosszútávon is részesei lehetnek a korszerű képzési rendszernek.
A projekt második célja a Lakossági Tájékoztatást Támogató Alkalmazások rendszerének kifejlesztésével, hogy az egészségügyi adatbázis- és hozzáférés-fejlesztések eredményei az állampolgárok minél szélesebb köre számára jelenthessenek új egészségügyi tájékozódási lehetőségeket. Ez a rendszer erősíti a lakosság egészségtudatos gondolkodását és magatartását, saját egészségügyi állapotukkal kapcsolatos, nyilvántartott adataik monitorozási lehetőségének megteremtésével és az ellátási rendszerben való eligazodásuk elősegítésével.
A projekt harmadik kiemelt célja egy olyan több csatornán keresztül is elérhető (internet, telefon, személyes) Kontakt Center kialakítása, mely az új képzési rendszer szolgáltatásait az ágazat valamennyi munkatársa felé közvetíti, valamint - a Lakossági Tájékoztatást Támogató Alkalmazások támogatása, azok minél hatékonyabb használatának érdekében - az egészségügyi ágazat és az állampolgárok közötti információáramlásnak egy új eleme.

Nincsenek megjegyzések: