2017. január 24.

Gyógytornász állás Gyula

Békés Megyei Központi Kórház
                           
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Békés Megyei Központi Kórház
Gyógytornász szolgálat

gyógytornász
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyógytornász munkáját a gyógyító, megelőző, valamint a rehabilitációs szemlélet jellemzi. A gyógytornász bekapcsolódik az akut betegellátásba és a rehabilitációs szakasz bármely fázisába. A gyógytornász - működési területén - az orvos javaslatára, a részleges esetismertetés birtokában, és a beteg mozgásszervi statusának vizsgálata alapján önállóan felépített terv szerint fizioterápiás eljárásokat alkalmaz, elsősorban mozgásterápiát.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, gyógytornász,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok, működési engedély másolata,pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Központi Kórház címére történő megküldésével (5700 Gyula, Semmelweis utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K 152/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógytornász.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         www.aeek.hu - 2017. január 23.
         www.pandy.hu - 2017. január 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nincsenek megjegyzések: