2012. december 23.


Útmutató az alap-, működési nyilvántartásba vételhez:

Az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartását az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyilvántartási Főosztálya vezeti. Azt a személyt, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított, vagy elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzését követően alapnyilvántartásba kell venni. Az alapnyilvántartásba vétel tehát hivatalból történik. Az alapnyilvántartás célja a megszerzett szakképesítés közhiteles tanúsítása. Az alapnyilvántartásba vételhez az adatokat az oktatási intézmény(főiskola, egyetem) a bizonyítvány, illetve az oklevél (diploma), a külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított egészségügyi szakképesítés elismerésére jogosult hatóság az elismerő határozat kiadását követő 30 napon belül bejelenti az alapnyilvántartást vezető szervnek. A Nyilvántartási Főosztály hivatalból alapnyilvántartásba veszi a fenti intézmények által bejelentett személyeket. Az alapnyilvántartásba vétel tényéről a Hivatal kérelemre hatósági bizonyítványt illetve kivonatot állít ki. A kérelem illetékköteles. A kérelemhez 100 Ft illetékbélyeg csatolása szükséges.
Azok az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek, akik az alapnyilvántartásban nem szerepelnek, felvételüket az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevelet, bizonyítványt kiállító intézmény útján kérhetik, vagy egyedi kérelemmel fordulhatnak a Hivatalhoz, amely kérelemhez mellékelni kell az egészségügyi szakképesítésükről szóló oklevél, bizonyítvány másolatát és a személyazonosító igazolvány másolatát. Ebben az esetben a Hivatal adategyeztetést végez az oklevelet, bizonyítványt kiállító intézménnyel vagy annak esetleges megszűnése esetén a jogutód intézménnyel.
Az alapnyilvántartás után működési nyilvántartást kell intézni:
Kinek szükséges a működési nyilvántartásba regisztráltatnia magát?
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 110. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján annak szükséges a működési nyilvántartásba regisztráltatnia magát, aki a szakmája szerinti egészségügyi tevékenységet önállóan kívánja gyakorolni, ugyanis egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető.
Egészségügyi tevékenységet önállóan az adott tevékenység folytatására jogosító egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és az adott szakképesítés tekintetében a kötelező továbbképzési kötelezettségét teljesített vagy a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól e törvény szerint mentesült, a működési nyilvántartásba bejegyzett személy végezhet. 
Egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett az a személy végezhet (2012. január 1-jétől módosult):
- aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt,
- akit a működési nyilvántartásból töröltek (ilyen esetekben a működési nyilvántartásba történő visszakerülése érdekében, az ahhoz szükséges ideig kell felügyelet mellett dolgoznia),
- aki működési nyilvántartását határidőben nem újította meg, vagy működési nyilvántartása lejárt és meghosszabbítási kérelmét jogerősen elutasították,
- aki megfelelő szakképesítés nélkül az egészségügyi tevékenység végzésében közreműködik.
Hogyan és milyen feltételekkel lehet a működési nyilvántartásba regisztráltatni?
A felvétel egyik feltétele az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában való szereplés. Az alapnyilvántartásban szerepel minden olyan személy, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben megszerzett (vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert) egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik. Az alapnyilvántartásba kerülés automatikusan történik; az oklevelet, bizonyítványt (vagy a honosításról/elismerésről szóló határozatot) kiállító intézmény által megküldött adatok alapján 2009. január 1-jétől a Hivatal veszi (korábban az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet) alapnyilvántartásba a szakképesítést szerzett személyeket. Az alapnyilvántartásba vett személy neve, szakképesítése és alapnyilvántartási száma bárki számára megismerhető adat, amely megtekinthető a http://kereso.eekh.hu/oldalon, az egészségügyi szakdolgozók címszó alatti keresőben.
A működési nyilvántartásba az alapnyilvántartásban szereplő személy a Hivatalhoz benyújtott (honlapról letölthető) kérelem formanyomtatványon kérheti a felvételét. (Tehát a működési nyilvántartásba felvétel nem automatikus.)
Bővebb információ a regisztrálásról, pontszerzési kötelezettségekről: http://www.eekh.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=60
Az egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett végző személyeknek is rendelkezniük kell szakmai kamarai tagsággal! Kamarai tagság kérése: http://meszk.hu/tagsag.aspx?web_id=